ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه سومین دوره کنفرانس: شهرکرد-بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد-دانشکده فنی و مهندسی-دبیرخانه کنفرانس بازشناسی الگو وتحلیل تصویر ایرانكدپستی :34141-88168


تلفکس : 32321634-038-98+


ایمیل:

info@ipria2017.com

  لینک اینستاگرام


  لینک تلگرام