محورهای موضوعی کنفرانس

بازشناسی الگو:

 • تشخیص آماری، نحوی و ساختاری الگو
 • تشخیص الگو در بیوانفورماتیک و بیولوژیک محاسباتی
 • تشخیص الگو برای داده های بزرگ
 • طبقه بندی و خوشه بندی
 • مدل های گرافیکی برای تشخیص الگو
 • ماشین بردار پشتیبان و روش‏ های مبتنی بر هسته
 • تشخیص الگو با استفاده از روش های بهینه سازی تکاملی
 • تشخیص الگو در پردازش سیگنال
 • کاهش ابعاد
 • يادگیری عميق
 • يادگيری انتقالی
 • تکنیک های فازی و ترکیبی در تشخیص الگو
 • پردازش و تشخیص زبان طبیعی
 • استخراج، انتخاب و تقویت ویژگی‏ها
 • یادگیری ماشین و داده کاوی
 • استفاده از تشخیص الگو و تحلیل تصویر در کاربردهای صنعتی، پزشکی، اجتماعی و نظامی

   تحلیل تصویر:

 • تجزیه، تحلیل و درک تصویر و ویدئو
 • بخش‏ بندی ویژگی ها و توصیف گرها
 • تجزیه و تحلیل رنگ و بافت
 • بهبود، مرمت و پالايش تصاوير
 • رمزگذاری ، فشرده ‏سازی و افزایش اندازه‏ ی تصویر
 • تشخیص چهره
 • کشف احساسات
 • تعامل انسان و رايانه
 • تحلیل حرکت بدن انسان و تعامل مبتنی بر ژست
 • تجزیه و تحلیل چند رسانه ای، نمایه ‏سازی و بازیابی
 • حرکت، رديابی و تجزیه و تحلیل ویدئو
 • تشخیص و شناخت اشياء دوبعدی و سه ‏بعدی
 • درک صحنه
 • تجزیه و تحلیل تصاویر صنعتی
 • تصاویر پزشکی و تجزیه و تحلیل سیگنال
 • بازیابی تصویر و داده ‏کاوی بر اساس محتوا

برای دریافت پوستر کنفرانس اینجا کلیک کنید.