برنامه کنفرانس در یک نگاه

چهارشنبه 30 فروردین 1396
ردیف برنامه مدت زمان
1 پذیرش 60 دقیقه 9-8
2 برنامه افتتاحیه 45 دقیقه 9:45-9
3 سخنران کلیدی Prof. Fabric Wallios 30 دقیقه 10:16-9:45
4 پذیرایی 15 دقیقه 10:30-10:15
5 سخنران کلیدی Prof. Hamid Soltanian-Zadeh 30 دقیقه 11-10:30
6 Dr. Ozgul Salor سخنران کلیدی 30 دقیقه 11:30-11
7 نشست ارائه مقالات 45 دقیقه 12:45-12
8 نماز، ناهار و استراحت 105 دقیقه 14:15 -12:45
9 نشست ارائه مقالات 60 دقیقه 15:30-14:30
10 پذیرایی 30 دقیقه 16 -15:30
11 نشست ارائه مقالات 60 دقیقه 17 -16
12 تور طبیعت گردی 150 دقیقه 19 -17:30
13 ضیافت شام 180 دقیقه 23 -20
پنجشنبه 31 فروردین 1396
ردیف برنامه مدت زمان
1 نشست ارائه مقالات 90 دقیقه 10-8:30
2 پذیرایی 30 دقیقه 10:30-10
3 نشست ارائه مقالات 60 دقیقه 11:30-10:30
4 اختتامیه 90 دقیقه 13 -11:30
5 نماز، ناهار 90 دقیقه 14:30 -13
6 تور طبیعت گردی 180 دقیقه 17:30 -14:30

نکات مهم در ارایه شفاهی مقالات

 • امکان ارایه به زبان انگلیسی برای نویسنده هایی که مقاله آنها به صورت شفاهی پذیرفته شده است وجود دارد.
 • نویسندگانی که مقاله‌ی آن‌ها به‌صورت ارایه شفاهی پذیرفته شده است می بایست تعدادی اسلاید جهت ارایه‌ی مقالات خود آماده کرده و با همراه داشتن آن روی لوح فشرده، بسته به زمان ارایه خود که در قسمت برنامه کنفرانس قرار داده شده در محل مشخص شده در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد جهت ارایه‌ی مقاله‌ی خود حضور داشته باشند. چنانچه در تهیه‌ی اسلاید از فونت خاصی استفاده کرده‌اید آن را هم روی لوح فشرده ذخیره کنید.
 • نویسندگان محترمی که مقاله آنها برای ارایه به صورت سخنرانی پذیرفته شده است، لازم است مقاله خود برای ارایه در کنفرانس مطابق الگوی مشخص شده برای مقالات انگلیسی (قابل دانلود از اینجا) و مقالات فارسی (قابل دانلود از اینجا ) تهیه و ارایه نمایند.
 • لطفاً به موارد زیر جهت افزایش کیفیت و تأثیر سخنرانی خود توجه کنید:
  • برای ارایه‌ی هر مقاله ۱۵ دقیقه فرصت در نظر گرفته شده است که ۱۰ دقیقه از آن به ارایه‌کننده و ۵ دقیقه به داوران و مخاطبین جهت پرسش و پاسخ اختصاص داده شده است. بنابراین تعداد اسلایدها را متناسب با زمان مذکور تنظیم کرده و بیشتر بر روی روش پژوهش و يافته‌ها و نتایج آن تمرکز کنید.
  • لطفاً به تذکرات رئیس نشست در مورد زمان توجه کامل داشته باشید.
  • در اسلایدها از فونت‌‏های قرار داده شده به عنوان نمونه و رنگ‌هایی که تفاوت بارز با پیش‌زمینه داشته باشند استفاده کنید.
  • رعایت نکات نگارشی در ارتباط با نقطه، کاما، اعشار فارسی (/)، اعشار انگلیسی (.)، درصد فارسی (%)، و درصد انگلیسی (%) ضروری است.
  • در اسلایدها بیشتر از شکل و نمودار و جدول و کمتر از نوشته استفاده کنید و از روخوانی اسلایدها جداً بپرهیزید.
  • افکت‌ها و انیمیشن‌های زمان‌بر باعث اتلاف زمان و از بین رفتن تمرکز مخاطب می‌شود.
  • هنگام پاسخ به سؤالات با آرامش گوش کنید و کامل و مختصر پاسخ دهید.
 • گواهی ارایه‌ی مقاله به‌نام تمام نویسندگان صادر خواهد شد.
 • به سه سخنرانی برتر و سه پوستر برتر، در مراسم اختتامیه لوح تقدیر اعطا خواهد شد.

برنامه زمان بندی کنفرانس

نسخه pdf برنامه کنفرانس را از اینجا می‌توانید دانلود کنید.

Wednesday, April 19, 2017

Session 1-1

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-111 86 A Multiresolution Approach to Trajectory Description 12:00-12:15
2 IPRIA-112 43 A new clustering-based genetic algorithm for designing of Combinational Logic Circuits 12:15-12:30
3 IPRIA-113 198 Exploiting Evidential Theory in the Fusion of Textual, Audio, and Visual Modalities for Music Video Retrieval 12:30-12:45

Session 1-2

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-121 189 Classification of Power Quality Events Using Deep Learning on Event Images 12:00-12:15
2 IPRIA-122 181 A New Method in Simultaneous Estimation of Kinect-V2 Sensor Calibration Using Shuffled Frog Leaping Algorithm 12:15-12:30
3 IPRIA-123 66 A Constructive Genetic Algorithm for LBP in Face Recognition 12:30-12:45

Session 1-3

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-131 91 Shape analysis of hippocampus in Temporal Lobe Epilepsy using Signed Poisson Mapping 12:00-12:15
2 IPRIA-132 29 A Zernike moment based method for classification of Alzheimer's Disease from structural MRI 12:15-12:30
3 IPRIA-133 128 Classification of human sperm heads using elliptic features and LDA 12:30-12:45

Wednesday, April 19, 2017

Session 2-1

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-211 17 Shrinkage Estimator based Common Spatial Pattern for Multi-Class Motor Imagery Classification by Hybrid Classifier 14:15-14:30
2 IPRIA-212 197 Sentence-Level Sentiment Analysis in Persian 14:30-14:45
3 IPRIA-213 64 Unknown Aware k Nearest Neighbor Classifier 14:45-15:00
4 IPRIA-214 57 Skin Lesion Images Classification Using New Color Pigmented Boundary Descriptors 15:00-15:15
5 IPRIA-214 99 Evaluation of graph embedding approach for dimensionality reduction using different kernels 15:15-15:30

Session 2-2

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-220 92 Multi-modal data fusion using group-structured sparse canonical correlation analysis: a simulation study 14:15-14:30
2 IPRIA-221 9 Hyperspectral Anomaly Detection Using Outlier Removal from Collaborative Representation 14:30-14:45
3 IPRIA-222 18 Introducing a New Method of Image Reconstruction against Crop Attack Using Sudoku Watermarking Algorithm 14:45-15:00
4 IPRIA-223 161 Superpixel tracking using Kalman filter 15:00-15:15
5 IPRIA-224 52 Introducing a New Method Robust Against Crop Attack In Digital Image Watermarking Using Two-Step Sudoku 15:15-15:30

Session 2-3

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-231 8 Wavelet-Based Variational Bayesian ECG Denoising 14:15-14:30
2 IPRIA-232 158 Coarse to Fine Parameter Tuning for Content-Based Object Categorization 14:30-14:45
3 IPRIA-233 97 A New Approach to Locate the Hippocampus Nest in Brain MR Images 14:45-15:00
4 IPRIA-234 196 A new active contour model for tumor segmentation 15:00-15:15
5 IPRIA-235 70 Classification of FNIRS based brain hemodynamic response to mental arithmetic tasks 15:15-15:30

Wednesday, April 19, 2017

Session 3-1

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-311 54 بهبود روشهای ارزیابی انسجام متن با ترکیب مزایای سه رویکرد مبتنی بر موجودیت، گراف و آنتروپی 16:00-16:15
2 IPRIA-312 180 بهبود بازشناسی متن فارسی با استفاده از اطلاعات در سطح کلمات 16:15-16:30
3 IPRIA-313 19 کشف سرقت علمی در متون فارسی بااستفاده از ویژگی¬های ساختاری-معنایی 16:30-16:45
4 IPRIA-314 31 خلاصه سازی متون با استفاده یک معماری مبتنی بر خوشه بندی گراف 16:45-17:00

Session 3-2

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-321 76 طبقه بندی داده های نامتعادل با استفاده از فیلتر افراز تکراری مبتنی بر طبقه بند نزدیکترین همسایه فازی شهودی بازه ای–مقدار 16:00-16:15
2 IPRIA-322 94 طبقه بندی تصویر مبتنی بر رویکرد یادگیری چند نمونه ای 16:15-16:30
3 IPRIA-323 49 رده بندی صدای حشرات براساس ضرایب مدل سیگنال با استفاده از طبقه بند ELM 16:30-16:45
4 IPRIA-324 112 IPO آموزش بهینه شبکه عصبی با استفاده از روش بهینه سازی 16:45-17:00

Session 3-3

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-331 178 جداسازی پیش زمینه در ویدیوهای کشتی آزاد 16:00-16:15
2 IPRIA-332 13 بهبود روش سوپر رزولوشن تک تصویر چهره با استفاده از روش اسپارس 16:15-16:30
3 IPRIA-333 172 استخراج راه از تصاویر پهباد با استفاده از تبدیل هاف 16:30-16:45
4 IPRIA-334 150 تشخیص نقص‌های سطح ورق‌های فولادی با استفاده از روش فیلتر گابور بهینه شده 16:45-17:00

Thursday, April 20, 2017

Session 4-1

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-411 96 Anomaly Detection in Video Using Two-part Sparse Dictionary in 170 FPS 8:30-8:45
2 IPRIA-412 166 Accurate Fall Detection Using 3-Axis Accelerometer Sensor And MLF Algorithm 8:45-9:00
3 IPRIA-413 157 Lip-reading Via a DNN-HMM Hybrid System Using Combination of The Image-based and Model-based Features 9:00-9:15
4 IPRIA-414 167 Air pollution forecasting using image processing 9:15-9:30
5 IPRIA-415 173 Persian Logo Recognition using Local Binary Patterns 9:30-9:45
6 IPRIA-416 32 Recognizing Multiple Observations Using Adaptive Graph Based Label Propagation 9:45-10:00

Session 4-2

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-421 4 A New Pansharpnenig Method Using Multi Resolution Analysis Framework and Deep Neural Networks 8:30-8:45
2 IPRIA-422 145 Inclined Planes Optimization Algorithm in Optimal Architecture of MLP Neural Networks 8:45-9:00
3 IPRIA-423 144 SAR IMAGE DENOISING USING HOMOMORPHIC AND SHEARLET TRANSFORMS 9:00-9:15
4 IPRIA-424 40 Content-based Image Retrieval with Color and Texture Features in Neutrosophic Domain 9:15-9:30
5 IPRIA-425 61 Reducing Circular Hough Transform Parameters Using Morphological operations 9:30-9:45
6 IPRIA-426 160 Enhance Support Relation Extraction accuracy using improvement of segmentation in RGB-D images 9:45-10:00

Session 4-3

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-431 124 شناسایی گره های ویروسی با بازشناسی الگوی ارزش محور توپولوژیک انتشار در شبکه های اجتماعی در بازاریابی ویروسی 8:30-8:45
2 IPRIA-432 28 اثر چندکلمه‌ای در تحلیل گرایش نظرات اینترنتی 8:45-9:00
3 IPRIA-433 5 تشخیص فیشینگ با استفاده از ویژگی‏های مبتنی بر URL 9:00-9:15
4 IPRIA-434 119 بازشناسی الگو در فرایند نظر کاوی کاربران با کاربست برچسب واژگان سخن و قطبیت نظرات 9:15-9:30
5 IPRIA-435 174 انتخاب ویژگی برای شناسایی نویسنده 9:30-9:45
6 IPRIA-436 88 دقیق‌تر کردن استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم با روش درهم‌تنیدگی تصویر‌ مبتنی بر نزدیک‌ترین همسایگی 9:45-10:00

Thursday, April 20, 2017

Session 5-1

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-511 177 ردیابی برخط چندین شیئ با استفاده از مدل ظاهر توسعه یافته با ویژگی‏های LBP و اطمینان خرده‏ردیابها 10:30-10:45
2 IPRIA-512 98 آشکارسازی و رهگیری اهداف نقطه‌ای با استفاده از حذف پسزمینه تفریق میانگین سطر و فیلتر کالمن 10:45-11:00
3 IPRIA-513 134 بهبود آشکارسازی تجمع ساکن و روان در تحلیل حرکت جمعیت در تصاویر ویدئویی 11:00-11:15
4 IPRIA-514 26 روشی بلادرنگ برای تشخیص و کدگشایی کدهای میله ای در حضور ناپایداری های کاربردهای واقعی نظیر مات شدگی 11:15-11:30

Session 5-2

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-521 115 License Plate Detection using Adaptive Morphological Closing and Local Adaptive Thresholding 10:30-10:45
2 IPRIA-522 130 شناسایی سطح جاده‌های غیر ساختار‌یافته انشعاب‌دار با استفاده از بینایی ماشین تک دوربینه 10:45-11:00
3 IPRIA-523 100 مقاوم‏سازی تصویر دیجیتال قرآن نسبت به حمله برش با استفاده از تبدیل موجک گسسته مبتنی بر نهان‏نگاری 11:00-11:15
4 IPRIA-524 21 ذخیره و بازیابی دوسیگنال مجزا ی صوت در تصاویر به کمک کدهای دوبعدی مبتنی بر نهان‌نگاری 11:15-11:30

Session 5-3

Presentation No. Paper Code Title Time
1 IPRIA-531 149 بهبود بازشناسی متن فارسی: ارائه یک روش تکمیلی بر پایه حذف نقاط حروف 10:30-10:45
2 IPRIA-532 10 بررسی کمی و کیفی اصلاح میدان بایاس و بخش بندی همزمان در روش بهینه سازی مؤلفه های ذاتی ضرب شونده در تصاویر MR مغزی 10:45-11:00
3 IPRIA-533 111 مدل سازی هندسی عروق کاروتید و تعیین درصد گرفتگی در تصاویر سی تی اسکن 11:00-11:15
4 IPRIA-534 151 شناسایی کنش‌های انسان و روابط بین آن با استفاده از مدل یادگیر نظارتی ضعیف با محدودیت ترتیب کنش‌ها در تصاویر RGB-D 11:15-11:30